برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_related_products

تابع ووکامرسی wc_get_related_products نمایش دیگر محصولات مرتبط

تابع ووکامرسی wc_get_related_products نمایش دیگر محصولات مرتبط

تابع ووکامرسی wc_get_related_products – نمایش دیگر محصولات مرتبط بر اساس دسته یا تگ محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $product_id (int) 2- $limit (int) 3- $exclude_ids

ادامه مطلب
contact us