برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_template_html

تابع ووکامرسی wc_get_template_html نمایش کد HTML دیگر صفحات فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_get_template_html نمایش کد HTML دیگر صفحات فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_get_template_html – نمایش کد HTML دیگر صفحات فروشگاه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $template_name (string) 2- $args (array) 3- $template_path (string) 4- $default_path (string)

ادامه مطلب
contact us