برچسب های آموزش کار با تابع wc_maybe_define_constant

تابع ووکامرسی wc_maybe_define_constant تعریف ثابت در PHP

تابع ووکامرسی wc_maybe_define_constant تعریف ثابت در PHP

تابع ووکامرسی wc_maybe_define_constant – تعریف ثابت در PHP اگر وجود نداشته باشد . Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $name (string) 2- $value (string) Usage – نحوه

ادامه مطلب
contact us