برچسب های آموزش کار با تابع wc_maybe_store_user_agent

تابع ووکامرسی wc_maybe_store_user_agent دریافت اطلاعات مرورگر کاربر

تابع ووکامرسی wc_maybe_store_user_agent دریافت اطلاعات مرورگر کاربر

تابع ووکامرسی wc_maybe_store_user_agent – دریافت اطلاعات مرورگر کاربر با توجه به تنظیمات ووکامرس Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $user_login 2- $user Usage – نحوه استفاده Defined

ادامه مطلب
contact us