برچسب های آموزش کار با تابع wc_normalize_postcode

تابع ووکامرسی wc_normalize_postcode نرمال سازی کد پستی

تابع ووکامرسی wc_normalize_postcode نرمال سازی کد پستی

تابع ووکامرسی wc_normalize_postcode – نرمال سازی کد پستی Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $postcode (string) Returns – مقادیر بازگشتی (string) Sanitized postcode. Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
contact us