برچسب های آموزش کار با تابع wc_prevent_adjacent_posts_rel_link_wp_head

wc_prevent_adjacent_posts_rel_link_wp_head حذف تگ link های بخصوص

wc_prevent_adjacent_posts_rel_link_wp_head حذف تگ link های بخصوص

تابع ووکامرسی wc_prevent_adjacent_posts_rel_link_wp_head – حذف تگ link های بخصوص ، بلا استفاده برای محصولات ووکامرس Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه

ادامه مطلب
contact us