برچسب های آموزش کار با تابع wc_print_notice

تابع ووکامرسی wc_print_notice نمایش فوری هشدار ( اعلان ) در فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_print_notice نمایش فوری هشدار ( اعلان ) در فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_print_notice – نمایش فوری هشدار ( اعلان ) در فروشگاه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $message (string) 2- $notice_type (string) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
contact us