برچسب های آموزش کار با تابع wc_print_notices

تابع ووکامرسی wc_print_notices نمایش هشدار و خطا ها و حذف آن

تابع ووکامرسی wc_print_notices نمایش هشدار و خطا ها و حذف آن

تابع ووکامرسی wc_print_notices – نمایش هشدار و خطا های ذخیره شده در session کاربر و سپس حذف آن Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-notice-functions.php

ادامه مطلب
contact us