برچسب های آموزش کار با تابع wc_print_r

تابع ووکامرسی wc_print_r نمایش جزئیات متغیر قابل خواندن

تابع ووکامرسی wc_print_r نمایش جزئیات متغیر قابل خواندن

تابع ووکامرسی wc_print_r – نمایش جزئیات متغیر با خوانایی بالا Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $expression (mixed) 2- $return (bool) Returns – مقادیر بازگشتی (string|bool) False

ادامه مطلب
contact us