برچسب های آموزش کار با تابع wc_product_cat_class

تابع ووکامرسی wc_product_cat_class نمایش کلاس html برای دسته محصولات

تابع ووکامرسی wc_product_cat_class نمایش کلاس html برای دسته محصولات

تابع ووکامرسی wc_product_cat_class – نمایش کلاس html برای دسته محصولات Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $class (string) 2- $category (null) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
contact us