برچسب های آموزش کار با تابع wc_product_dropdown_categories

wc_product_dropdown_categories نمایش دسته بندی محصولات به صورت dropdown

wc_product_dropdown_categories نمایش دسته بندی محصولات به صورت dropdown

تابع ووکامرسی wc_product_dropdown_categories – نمایش دسته بندی محصولات به صورت dropdown Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $args (array) 2- $deprecated_hierarchical (int) 3- $deprecated_show_uncategorized (int) 4- $deprecated_orderby

ادامه مطلب
contact us