برچسب های آموزش کار با تابع wc_reduce_stock_levels

تابع ووکامرسی wc_reduce_stock_levels کاهش موجودی محصول بر اساس سفارش

تابع ووکامرسی wc_reduce_stock_levels کاهش موجودی محصول بر اساس سفارش

تابع ووکامرسی wc_reduce_stock_levels – کاهش موجودی محصول بر اساس سفارش Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $order_id (int|WC_Order) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-stock-functions.php

ادامه مطلب
contact us