برچسب های آموزش کار با تابع wc_reorder_terms

تابع ووکامرسی wc_reorder_terms ثبت ترم و تاکسونومی اختصاصی

تابع ووکامرسی wc_reorder_terms ثبت ترم و تاکسونومی اختصاصی

تابع ووکامرسی wc_reorder_terms – ثبت ترم و تاکسونومی اختصاصی Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (5) 1- $the_term (int) 2- $next_id (int) 3- $taxonomy (string) 4- $index (int) 5-

ادامه مطلب
contact us