برچسب های آموزش کار با تابع wc_review_is_from_verified_owner

تابع ووکامرسی wc_review_is_from_verified_owner دریافت وضعیت تایید کامنت ( نظر )

تابع ووکامرسی wc_review_is_from_verified_owner دریافت وضعیت تایید کامنت ( نظر )

تابع ووکامرسی wc_review_is_from_verified_owner – دریافت وضعیت تایید کامنت ( نظر ) Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $comment_id (int) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
contact us