برچسب های آموزش کار با تابع wc_round_tax_total

تابع ووکامرسی wc_round_tax_total رٌند کردن هزینه مالیات محصول

تابع ووکامرسی wc_round_tax_total رٌند کردن هزینه مالیات محصول

تابع ووکامرسی wc_round_tax_total – رٌند کردن هزینه مالیات محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $tax (mixed) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-formatting-functions.php versions

ادامه مطلب
contact us