برچسب های آموزش کار با تابع wc_sanitize_permalink

تابع ووکامرسی wc_sanitize_permalink استاندارد سازی لینک پست قبل از ثبت در DB

تابع ووکامرسی wc_sanitize_permalink استاندارد سازی لینک پست قبل از ثبت در DB

تابع ووکامرسی wc_sanitize_permalink – استاندارد سازی لینک پست قبل از ثبت در DB Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $value (string) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
contact us