برچسب های آموزش کار با تابع wc_update_product_stock

تابع ووکامرسی wc_update_product_stock تغییر و بروزرسانی تعداد موجودی کالا

تابع ووکامرسی wc_update_product_stock تغییر و بروزرسانی تعداد موجودی کالا

تابع ووکامرسی wc_update_product_stock – تغییر و بروزرسانی تعداد موجودی کالا Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $product (int|WC_Product) 2- $stock_quantity (constant) 3- $operation (string) Usage – نحوه

ادامه مطلب
contact us