برچسب های آموزش کار با تابع woocommerce_subcategory_thumbnail

تابع woocommerce_subcategory_thumbnail نمایش تصویر شاخص زیر دسته محصول

تابع woocommerce_subcategory_thumbnail نمایش تصویر شاخص زیر دسته محصول

تابع ووکامرسی woocommerce_subcategory_thumbnail – نمایش تصویر شاخص زیر دسته محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $category (mixed) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php

ادامه مطلب
contact us