برچسب های آموزش کار با تابع woocommerce_wp_checkbox

تابع ووکامرسی woocommerce_wp_checkbox نمایش فیلد ورودی checkbox

تابع ووکامرسی woocommerce_wp_checkbox نمایش فیلد ورودی checkbox

تابع ووکامرسی woocommerce_wp_checkbox – نمایش فیلد ورودی checkbox Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $field (array) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/admin/wc-meta-box-functions.php versions –

ادامه مطلب
contact us