برچسب های عملگر های منطقی در php

عملگر های Logical ( منطقی ) در PHP

عملگر های Logical ( منطقی ) در PHP

عملگر های Logical ( منطقی ) – با کمک این operator ها می توانیم شرایطی منطقی را در برنامه مان اجرا کنیم . مثال : اگر آرمان موجودی حسابش 500

ادامه مطلب
contact us