تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 50

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_subtotal_html دریافت جمع جزئی سفارشات

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_subtotal_html دریافت جمع جزئی سفارشات

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_subtotal_html – دریافت جمع جزئی سفارشات Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-cart-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه فعلی

ادامه مطلب
تابع wc_cart_totals_shipping_method_label دریافت هزینه و نام روش های حمل و نقل

تابع wc_cart_totals_shipping_method_label دریافت هزینه و نام روش های حمل و نقل

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_shipping_method_label – دریافت هزینه و نام روش های حمل و نقل Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $method (WC_Shipping_Rate) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_cart_totals_shipping_html نمایش کد html روش های حمل و نقل

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_shipping_html نمایش کد html روش های حمل و نقل

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_shipping_html – نمایش کد html روش های حمل و نقل Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-cart-functions.php versions – نسخه ها از نسخه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_cart_totals_order_total_html دریافت کد html هزینه کل سبد خرید

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_order_total_html دریافت کد html هزینه کل سبد خرید

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_order_total_html – دریافت کد html هزینه کل سبد خرید که در صورت نیازشامل مالیات هم می شود Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_cart_totals_fee_html دریافت html هزینه شارژ ( کرایه )

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_fee_html دریافت html هزینه شارژ ( کرایه )

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_fee_html – دریافت کد html هزینه شارژ ( کرایه ) Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $fee (object) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_cart_totals_coupon_label دریافت برچسب یا نام کوپن

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_coupon_label دریافت برچسب یا نام کوپن

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_coupon_label – دریافت برچسب یا نام کوپن تخفیف Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $coupon (string) 2- $echo (bool) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_cart_totals_coupon_html دریافت کد html کوپن محصول یا سفارش

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_coupon_html دریافت کد html کوپن محصول یا سفارش

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_coupon_html – دریافت کد html اچ تی ام ال کوپن محصول یا سفارش Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $coupon (string) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_cart_round_discount روند کردن هزینه تخفیف محصول

تابع ووکامرسی wc_cart_round_discount روند کردن هزینه تخفیف محصول

تابع ووکامرسی wc_cart_round_discount – روند کردن هزینه و مقدار تخفیف (discount) محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $value (float) 2- $precision (int) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_cancel_unpaid_orders لغو کردن تمامی سفارشات پرداخت نشده

تابع ووکامرسی wc_cancel_unpaid_orders لغو کردن تمامی سفارشات پرداخت نشده

تابع ووکامرسی wc_cancel_unpaid_orders – لغو کردن تمامی سفارشات پرداخت نشده فروشگاه بعد از مدت مشخص شده Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-order-functions.php versions –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی get_woocommerce_currency_symbol نمایش علامت واحد پولی

تابع ووکامرسی get_woocommerce_currency_symbol نمایش علامت واحد پولی

تابع ووکامرسی get_woocommerce_currency_symbol – نمایش علامت واحد پولی فروشگاه ووکامرس Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $currency (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-core-functions.php

ادامه مطلب
contact us