تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 53

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_id_by_name گرفتن شناسه ویژگی محصول با نام

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_id_by_name گرفتن شناسه ویژگی محصول با نام

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_id_by_name – گرفتن شناسه ویژگی محصول بر اساس نام Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $name (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_attribute_orderby دریافت کردن ویژگی های محصول بر اساس ورودی

تابع ووکامرسی wc_attribute_orderby دریافت کردن ویژگی های محصول بر اساس ورودی

تابع ووکامرسی wc_attribute_orderby – ویژگی های محصول بر اساس ورودی رشته ای Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $name (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_attribute_label دریافت برچسب های ویژگی محصول

تابع ووکامرسی wc_attribute_label دریافت برچسب های ویژگی محصول

تابع ووکامرسی wc_attribute_label – نحوه دریافت کردن برچسب های ویژگی محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $name (string) 2- $product (string) Usage – نحوه استفاده Defined

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_attributes_array_filter_visible ویژگی های قابل مشاهده محصول

تابع ووکامرسی wc_attributes_array_filter_visible ویژگی های قابل مشاهده محصول

تابع ووکامرسی wc_attributes_array_filter_visible – دریافت ویژگی های قابل مشاهده محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $attribute (WC_Product_Attribute) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-attribute-functions.php

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_attributes_array_filter_variation دریافت ویژگی های محصول

تابع ووکامرسی wc_attributes_array_filter_variation دریافت ویژگی های محصول

تابع ووکامرسی wc_attributes_array_filter_variation –  گرفتن ویژگی های پروداکت و محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $attribute (WC_Product_Attribute) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-attribute-functions.php

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_array_overlay ادغام 2 نوع داده آرایه

تابع ووکامرسی wc_array_overlay ادغام 2 نوع داده آرایه

تابع ووکامرسی wc_array_overlay – ادغام 2 نوع داده آرایه ای با woocommerce Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $a1 (array) 2- $a2 (array) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_array_cartesian پیدا کردن تمامی داده های ترکیبی آرایه

تابع ووکامرسی wc_array_cartesian پیدا کردن تمامی داده های ترکیبی آرایه

تابع ووکامرسی wc_array_cartesian – استخراج دادهای ترکیبی آرایه ای woocommerce Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $input (array) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-core-functions.php

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_api_hash نحوه هش و کد گذاری اطلاعات در woocommerce

تابع ووکامرسی wc_api_hash نحوه هش و کد گذاری اطلاعات در woocommerce

تابع ووکامرسی wc_api_hash – چگونه اطلاعات را در ووکامرس کد گذری و هش کنیم ؟ Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $data (string) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_add_wp_error_notices افزودن هشدار های وردپرسی ، ووکامرسی

تابع ووکامرسی wc_add_wp_error_notices افزودن هشدار های وردپرسی ، ووکامرسی

تابع ووکامرسی wc_add_wp_error_notices – اضافه کردن هشدار و اعلان ووکامرس و وردپرس Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $errors (WP_Error) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_add_to_cart_message افزودن پیغام به سبد خرید اضافه شد

تابع ووکامرسی wc_add_to_cart_message افزودن پیغام به سبد خرید اضافه شد

تابع ووکامرسی wc_add_to_cart_message – چگونه پیغام به سبد خرید اضافه شد را ویرایش کنیم . Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $products (int|array) 2- $show_qty (constant) 3-

ادامه مطلب
contact us