برچسب های آموزش کار با تابع add_woocommerce_term_meta

تابع ووکامرسی add_woocommerce_term_meta افزودن اطلاعات اضافه به ترم محصول

تابع ووکامرسی add_woocommerce_term_meta افزودن اطلاعات اضافه به ترم محصول

تابع ووکامرسی add_woocommerce_term_meta – افزودن اطلاعات اضافه به ترم محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $term_id (mixed) 2- $meta_key (mixed) 3- $meta_value (mixed) 4- $unique (bool)

ادامه مطلب
contact us