برچسب های آموزش کار با تابع flush_rewrite_rules_on_shop_page_save

تابع flush_rewrite_rules_on_shop_page_save افزودن ویژگی جدید بازخوانی آدرس url

تابع flush_rewrite_rules_on_shop_page_save افزودن ویژگی جدید بازخوانی آدرس url

تابع ووکامرسی flush_rewrite_rules_on_shop_page_save – افزودن ویژگی جدید بازخوانی آدرس url پس از ذخیره صفحه فروشگاه (shop) Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $post_id Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
contact us