برچسب های آموزش کار با تابع get_woocommerce_term_meta

تابع ووکامرسی get_woocommerce_term_meta دریافت اطلاعات اضافه ترم محصول

تابع ووکامرسی get_woocommerce_term_meta دریافت اطلاعات اضافه ترم محصول

تابع ووکامرسی get_woocommerce_term_meta – دریافت اطلاعات اضافه ترم محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $term_id (mixed) 2- $key (string) 3- $single (bool) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
contact us