برچسب های آموزش کار با تابع rest_is_ip_address

تابع ووکامرسی rest_is_ip_address آیا ip آدرس داده شده معتبر است ؟

تابع ووکامرسی rest_is_ip_address آیا ip آدرس داده شده معتبر است ؟

تابع ووکامرسی rest_is_ip_address – آیا ip آدرس داده شده معتبر است ؟ ( اعتبارسنجی آیپی آدرس ) Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $ipv4 (string) Returns –

ادامه مطلب
contact us