برچسب های آموزش کار با تابع rest_validate_request_arg

تابع ووکامرسی rest_validate_request_arg اعتبارسنجی مقدار داده شده بر اساس آرگومان

تابع ووکامرسی rest_validate_request_arg اعتبارسنجی مقدار داده شده بر اساس آرگومان

تابع ووکامرسی rest_validate_request_arg – اعتبارسنجی مقدار داده شده بر اساس آرگومان Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $value (mixed) 2- $request (WP_REST_Request) 3- $param (string) Usage –

ادامه مطلب
contact us