برچسب های آموزش کار با تابع wc_add_order_item

تابع ووکامرسی wc_add_order_item افزودن آیتم به سفارش خرید

تابع ووکامرسی wc_add_order_item افزودن آیتم به سفارش خرید

تابع ووکامرسی wc_add_order_item – افزودن آیتم به سبد خرید و یا سفارش محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $order_id (int) 2- $item_array (array) Returns – مقادیر

ادامه مطلب
contact us