برچسب های آموزش کار با تابع wc_add_wp_error_notices

تابع ووکامرسی wc_add_wp_error_notices افزودن هشدار های وردپرسی ، ووکامرسی

تابع ووکامرسی wc_add_wp_error_notices افزودن هشدار های وردپرسی ، ووکامرسی

تابع ووکامرسی wc_add_wp_error_notices – اضافه کردن هشدار و اعلان ووکامرس و وردپرس Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $errors (WP_Error) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
contact us