برچسب های آموزش کار با تابع wc_attribute_taxonomy_id_by_name

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_id_by_name گرفتن شناسه ویژگی محصول با نام

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_id_by_name گرفتن شناسه ویژگی محصول با نام

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_id_by_name – گرفتن شناسه ویژگی محصول بر اساس نام Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $name (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
contact us