برچسب های آموزش کار با تابع wc_attribute_taxonomy_name

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_name دریافت نام ویژگی محصول

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_name دریافت نام ویژگی محصول

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_name – دریافت نام و اطلاعات ویژگی محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $attribute_name (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-attribute-functions.php

ادامه مطلب
contact us