برچسب های آموزش کار با تابع wc_attribute_taxonomy_name_by_id

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_name_by_id گرفتن نام ویژگی محصول با شناسه

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_name_by_id گرفتن نام ویژگی محصول با شناسه

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_name_by_id – دریافت نام ویژگی محصول با شناسه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $attribute_id (int) Returns – مقادیر بازگشتی (string) Return an empty string

ادامه مطلب
contact us