برچسب های آموزش کار با تابع wc_body_class

تابع ووکامرسی wc_body_class افزودن لیست کلاس ها به body

تابع ووکامرسی wc_body_class افزودن لیست کلاس ها به body

تابع ووکامرسی wc_body_class – افزودن لیست کلاس ها به body صفحه woocommerce Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $classes (array) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
contact us