برچسب های آموزش کار با تابع wc_bool_to_string

تابع ووکامرسی wc_bool_to_string تبدیل بولین به رشته

تابع ووکامرسی wc_bool_to_string تبدیل بولین به رشته

تابع ووکامرسی wc_bool_to_string – تبدیل نوع داده بولین به رشته ای Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $bool (bool) Returns – مقادیر بازگشتی (string) yes or no

ادامه مطلب
contact us