برچسب های آموزش کار با تابع wc_cancel_unpaid_orders

تابع ووکامرسی wc_cancel_unpaid_orders لغو کردن تمامی سفارشات پرداخت نشده

تابع ووکامرسی wc_cancel_unpaid_orders لغو کردن تمامی سفارشات پرداخت نشده

تابع ووکامرسی wc_cancel_unpaid_orders – لغو کردن تمامی سفارشات پرداخت نشده فروشگاه بعد از مدت مشخص شده Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-order-functions.php versions –

ادامه مطلب
contact us