برچسب های آموزش کار با تابع wc_cart_round_discount

تابع ووکامرسی wc_cart_round_discount روند کردن هزینه تخفیف محصول

تابع ووکامرسی wc_cart_round_discount روند کردن هزینه تخفیف محصول

تابع ووکامرسی wc_cart_round_discount – روند کردن هزینه و مقدار تخفیف (discount) محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $value (float) 2- $precision (int) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
contact us