برچسب های آموزش کار با تابع wc_cart_totals_coupon_html

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_coupon_html دریافت کد html کوپن محصول یا سفارش

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_coupon_html دریافت کد html کوپن محصول یا سفارش

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_coupon_html – دریافت کد html اچ تی ام ال کوپن محصول یا سفارش Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $coupon (string) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
contact us