برچسب های آموزش کار با تابع wc_cart_totals_coupon_label

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_coupon_label دریافت برچسب یا نام کوپن

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_coupon_label دریافت برچسب یا نام کوپن

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_coupon_label – دریافت برچسب یا نام کوپن تخفیف Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $coupon (string) 2- $echo (bool) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
contact us