برچسب های آموزش کار با تابع wc_create_new_customer

تابع ووکامرسی wc_create_new_customer افزودن مشتری یا کاربر جدید به فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_create_new_customer افزودن مشتری یا کاربر جدید به فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_create_new_customer – افزودن مشتری یا کاربر جدید به فروشگاه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $email (string) 2- $username (string) 3- $password (string) Returns –

ادامه مطلب
contact us