برچسب های آموزش کار با تابع wc_disable_admin_bar

تابع ووکامرسی wc_disable_admin_bar غیر فعال سازی نوار مدیریت برای مشتریان

تابع ووکامرسی wc_disable_admin_bar غیر فعال سازی نوار مدیریت برای مشتریان

تابع ووکامرسی wc_disable_admin_bar – غیر فعال سازی نوار مدیریت برای مشتریان Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $show_admin_bar (bool) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
contact us