برچسب های آموزش کار با تابع wc_do_deprecated_action

تابع ووکامرسی wc_do_deprecated_action نمایش هشدار منسوخ برای action استفاده شده

تابع ووکامرسی wc_do_deprecated_action نمایش هشدار منسوخ برای action استفاده شده

تابع ووکامرسی wc_do_deprecated_action – نمایش هشدار منسوخ برای action استفاده شده Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $action (string) 2- $args (array) 3- $deprecated_in (string) 4- $replacement

ادامه مطلب
contact us