برچسب های آموزش کار با تابع wc_downloadable_file_permission

تابع ووکامرسی wc_downloadable_file_permission گرفتن دسترسی از محصول دانلودی

تابع ووکامرسی wc_downloadable_file_permission گرفتن دسترسی از محصول دانلودی

تابع ووکامرسی wc_downloadable_file_permission – گرفتن دسترسی از محصول دانلودی بر اساس شناسه دانلود Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $download_id (string) 2- $product (int|WC_Product) 3- $order (WC_Order)

ادامه مطلب
contact us