برچسب های آموزش کار با تابع wc_edit_address_i18n

تابع ووکامرسی wc_edit_address_i18n دریافت آدرس صفحه ویرایش ترجمه

تابع ووکامرسی wc_edit_address_i18n دریافت آدرس صفحه ویرایش ترجمه

تابع ووکامرسی wc_edit_address_i18n – دریافت آدرس صفحه ویرایش ترجمه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $id (string) 2- $flip (bool) Returns – مقادیر بازگشتی (string) Address slug

ادامه مطلب
contact us