برچسب های آموزش کار با تابع wc_enqueue_js

تابع ووکامرسی wc_enqueue_js افزودن کد های js به پاصفحه footer

تابع ووکامرسی wc_enqueue_js افزودن کد های js به پاصفحه footer

تابع ووکامرسی wc_enqueue_js – افزودن کد های javascript به پاصفحه ( footer ) فروشگاه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $code (string) Usage – نحوه استفاده Defined

ادامه مطلب
contact us