برچسب های آموزش کار با تابع wc_format_phone_number

تابع ووکامرسی wc_format_phone_number فرمت و استاندارد سازی شماره تلفن

تابع ووکامرسی wc_format_phone_number فرمت و استاندارد سازی شماره تلفن

تابع ووکامرسی wc_format_phone_number – فرمت و استاندارد سازی شماره تلفن تماس Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $tel (mixed) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
contact us