برچسب های آموزش کار با تابع wc_format_sale_price

تابع ووکامرسی wc_format_sale_price فرمت قیمت تخفیف خورده و نمایش در فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_format_sale_price فرمت قیمت تخفیف خورده و نمایش در فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_format_sale_price – فرمت قیمت تخفیف خورده و نمایش در فروشگاه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $regular_price (string) 2- $sale_price (string) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
contact us