تابع ووکامرسی wc_format_sale_price فرمت قیمت تخفیف خورده و نمایش در فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_format_sale_price فرمت قیمت تخفیف خورده و نمایش در فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_format_sale_price – فرمت قیمت تخفیف خورده و نمایش در فروشگاه

Syntax – سینتکس

(string) wc_format_sale_price( (string) $regular_price, (string) $sale_price ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $regular_price (string)
 • 2- $sale_price (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_format_sale_price' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
// The regular price. 
$regular_price = ''; 
 
// The sale price. 
$sale_price = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_format_sale_price($regular_price, $sale_price); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_format_sale_price( $regular_price, $sale_price ) { 
  $price = '' . ( is_numeric( $regular_price ) ? wc_price( $regular_price ) : $regular_price ) . ' ' . ( is_numeric( $sale_price ) ? wc_price( $sale_price ) : $sale_price ) . ''; 
  return apply_filters( 'woocommerce_format_sale_price', $price, $regular_price, $sale_price ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us