برچسب های آموزش کار با تابع wc_format_stock_quantity_for_display

تابع wc_format_stock_quantity_for_display نمایش و فرمت تعداد موجودی کالا

تابع wc_format_stock_quantity_for_display نمایش و فرمت تعداد موجودی کالا

تابع ووکامرسی wc_format_stock_quantity_for_display – نمایش و فرمت تعداد موجودی کالا Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $stock_quantity (int) 2- $product (WC_Product) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
contact us