برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_customer_avatar_url

تابع ووکامرسی wc_get_customer_avatar_url دریافت لینک آواتار (پروفایل) مشتری

تابع ووکامرسی wc_get_customer_avatar_url دریافت لینک آواتار (پروفایل) مشتری

تابع ووکامرسی wc_get_customer_avatar_url – دریافت لینک آواتار (پروفایل) مشتری Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $email (string) Returns – مقادیر بازگشتی (string) the URL to the customer’s

ادامه مطلب
contact us