برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_customer_last_order

تابع ووکامرسی wc_get_customer_last_order دریافت آخرین سفارشات مشتری

تابع ووکامرسی wc_get_customer_last_order دریافت آخرین سفارشات مشتری

تابع ووکامرسی wc_get_customer_last_order – دریافت اطلاعات آخرین سفارشات مشتری Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $customer_id (int) Returns – مقادیر بازگشتی (WC_Order) Order object if successful or

ادامه مطلب
contact us